top of page
Search
  • Moville Community College

TY - Thriller 'Flashmob' as Gaelige


TY groups did a 'flashmob' with Thriller as Gaeilge. Be sure to watch the recording on mccgaeilge.com. They did an amazing job and I'm really proud of them. - Ms. Ní Chnáimhsí

Rinne na grúpaí idirbhliana 'flashmob' le Thriller as Gaeilge. Bí cinnte go n-amharcann sibh ar mccgaeilge.com. Rinne siad jab den chéad scoth agus tá mé thar a bheith bródúil astu. - Ms. Ní Chnáimhsí


66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page