top of page

SAOL NA MAC LÉINN

Pobal ar dTús

Cuimsíonn taithí na mac léinn ag Coláiste Pobail Bhun an Phobail raon éagsúil curaclaim, gníomhaíochtaí seach-churaclaim agus deiseanna chun nascadh mar phobal. Cuirimid go leor roghanna ar fáil dár gcuid mac léinn, rud a fhágann go bhfuil baint dhíreach acu le dearadh a gcosán oideachais féin. Bí i dteagmháil le tuilleadh a fháil amach faoi conas mar atá freastal ar Choláiste Pobail Bhun an Phobail.

bottom of page