top of page

An tSraith Shóisearach

Béarla

Tá sé mar aidhm ag Béarla sa tsraith shóisearach eolas na scoláirí ar theanga agus ar litríocht a fhorbairt, a scileanna litearthachta a dhaingniú agus a dhoimhniú agus iad a dhéanamh níos feasaí mar fhoghlaimeoirí. Go sonrach spreagann sé gach mac léinn:

  • bheith cruthaitheach trí theanga agus taitneamh agus fás pearsanta leanúnach a bhaint as an mBéarla de gach cineál

  • smacht a fhorbairt ar an mBéarla á úsáid agus ag freagairt dó le cuspóir agus le héifeacht trí scileanna litearthachta idirnasctha na teanga béil, na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta

  • dul i ngleic go pearsanta le agus smaoineamh go criticiúil ar raon níos leithne de théacsanna labhartha, scríofa agus ilmhódacha

  • tuiscint eolasach ar an litríocht a fhorbairt trí theagmhálacha pearsanta le héagsúlacht téacsanna liteartha

  • a scileanna litearthachta a úsáid chun riachtanais faisnéise a bhainistiú, agus faisnéis a aimsiú, a úsáid, a shintéisiú, a mheas agus a chur in iúl trí úsáid a bhaint as meáin éagsúla

  • tuiscint a fháil ar ghramadach agus ar choinbhinsiúin an Bhéarla agus conas is féidir iad a úsáid chun cumarsáid shoiléir éifeachtach a chur chun cinn.

Open Book
Open Book
Seamus Heaney.jfif
bottom of page